top of page

Door de klassieke strikte scheiding tussen zorg en wonen, zijn de kosten onbetaalbaar geworden. Daarbovenop komen de volksziekten die inmiddels ontstaan zijn door vereenzaming, ver’angst’ing en segregatie. Problemen die elkaar enorm versterken, in een systeem dat enkel te laat kan reageren en daardoor ook veel moet investeren.

Zorg is big business geworden, die steeds minder mensen kunnen betalen. Indien de zorguitgaven net zoveel stijgen als de afgelopen 10 jaar, dan betaalt een doorsnee gezin in 2040 bijna de helft van haar bruto inkomen aan zorg. Dat kunnen we toch niet gewoon laten gebeuren?

viertien-piechart-2.png

In 2040 geeft een gemiddeld gezin 47% van haar inkomen uit aan zorg

Viertien is een praktijkvoorbeeld van hoe het anders kan. Een integrale woonzorg aanpak. Die preventief, goedkoper, versterkend en flexibel is. Waar we een oogje in het zeil houden bij elkaar. Een helpende hand bieden, omdat we weten dat die terugkomt. Samen beter in het leven staan. Zo versterken we elkaar, vermindert de “formele” curatieve zorg en verhoogt de leefbaarheid van mens en systeem. 

 

Het kàn anders. We moeten het alleen willen. De stichting en haar partners plaveien het pad. Ons initiatief past binnen de aanbevelingen van de Gemeente Roosendaal, sluit naadloos aan bij de vernieuwingen vanuit het Rijk en doet recht aan de noden bij de mensen.

Deze aanpak van (zorg)wonen en werken is uniek in Nederland. Geef ons een seintje als we je kunnen helpen pionieren of je eens van gedachten wil wisselen.

bottom of page