top of page

Waarom wordt het klooster niet behouden?

Het gebouw is in een slechte staat. De kosten van renovatie naar ook de nieuwste energienormen hebben we berekend. Met dat plan hebben we drie jaar financiering gezocht, maar dat is niet gelukt. Daarom hebben we uiteindelijk toch gekozen voor nieuwbouw. Waarbij we de beeldbepalende elementen wél laten staan om het verhaal ook met de stenen nog verder te vertellen. De twee originele kapellen, de kenmerkende kloostergang en de losstaande opengewerkte klokkentoren blijven behouden. Alle andere stukken van het moederhuis worden afgebroken.

Is viertien een woningcorporatie?

Nee. En dat heeft heel wat voordelen. Zo hoeven we geen inkomenstoets te doen en moeten we niet via het puntensysteem de huur berekenen. Beter én goedkoper wonen is ons doel.

Hoeveel appartementen komen er?

Het klooster is gebouwd voor meer dan 200 zusters. Met onze 150 appartementen zitten we daar in de buurt. Het precieze aantal kan nog wat wijzigen, naargelang het proces vordert. We willen het betaalbaar houden en veel mensen de kans geven om te kunnen samenleven op deze plek. De appartementen zijn in die filosofie ontworpen.

Komt er meer verkeer?

Er zal meer verkeer zijn dan vandaag, dat kan ook niet anders want vandaag gebeurt er weinig. We focussen op allerlei vormen van deelvervoer (auto, fiets, scootmobiels, rolschaatsen) en we hebben een doelgroep die daar ook minder dan anderen gebruik van maakt.

Past dit binnen het bestemmingsplan?

Ja, onze plannen passen binnen het huidige bestemmingsplan.

Hoe kan ik me aanmelden voor een van de woningen?

Op dit moment is het nog niet mogelijk om je officieel aan te melden voor een van de appartementen. Wel kun je via een mailtje naar hallo@viertien.nl aangeven interesse te hebben. We houden je dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en geven je een seintje wanneer aanmelden mogelijk is.

Voor wie worden de (woon)zorgappartementen en -studio’s gebouwd?

Voor de gebouwen is de doelgroep: ouderen die een veilige woonomgeving zoeken waarbij zorg in nabijheid en 24/7 wordt verleend. Zorg, ontmoeting en gezamenlijke activiteiten staan centraal. De zorgwoningen zijn levensloopbestendig en de zorg en ondersteuning, die rond de klok beschikbaar is, wordt vanuit Thuiszorg West-Brabant en de Congregatie Charitas verleend. De zorgwoningen worden toegewezen via ballotage, welke wordt bepaald door stichting Viertien. De ballotage gebeurt altijd op indicatie, daar kijkt Thuiszorg West-Brabant naar als partner van de stichting. We focussen ons op een doelgroep van 55+.

Wanneer wordt gestart met de bouw?

Dat is op dit moment nog niet volledig duidelijk. We zijn in gesprek met verschillende aannemers, waaruit we als samenwerkende partners de juiste moeten kiezen. Later dit jaar wordt hier een besluit over genomen. De ambitie is om dit najaar te starten met de afbraak van de eerste gebouwen. In het voorjaar van 2024 wordt dan gestart met de opbouw van gebouw C. In 2025 volgt de planning van de overige gebouwen op het terrein.

Wordt het kloosterpark openbaar toegankelijk?

Ja, ook wordt de kloostertuin beter toegankelijk gemaakt dan in de huidige situatie. Vanuit de Waterstraat wordt de tot nu toe verborgen kloostertuin zichtbaar en begaanbaar tussen de gebouwen door. De bomen in de kloostertuin worden zo veel als mogelijk behouden en de tuin zal daarnaast ruimte bieden aan goede ideeën uit de buurt. De kloostertuin zal overdag open zijn voor iedereen en de Lourdesgrot zal bezoekbaar gemaakt worden voor (beperkte) pelgrimage.

Worden er parkeerplaatsen gerealiseerd op het terrein?

Ja. Het grootste deel daarvan komt aan de zuidzijde van het terrein, dicht bij Wiekendael. Ook komen er parkeerplaatsen in de strook tussen de nieuw te realiseren gebouwen en de Waterstraat. Hier komen alleen parkeerplaatsen op de delen waar al een hoge heg aanwezig is. Geparkeerde auto’s staan op die manier niet in het zicht vanuit de Waterstraat. Het concept van Viertien is gebaseerd op ‘delen’, in plaats van ‘in eigendom’ hebben. Zo zullen er deel-auto’s, deel e-bikes, -scootmobielen en -rollators beschikbaar zijn. Op deze manier dringen we het aantal (geparkeerde) voertuigen op het terrein terug.

Hoe wordt het terrein toegankelijk?

De huidige inrit, tegenover Waterstraat 46A en 48, wordt ook straks gebruikt als inrit. Hier zullen zowel gebruikers en bezoekers als zorgpersoneel het terrein op rijden. De inrit tegenover Waterstraat 62 blijft bestaan, maar zal van ondergeschikt belang zijn.

bottom of page